Seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata

Tijekom vikenda 1. i 2. lipnja 2019. u Kastvu je održan Seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata. Seminar je organizirala SU „Estavela“ uz pomoć predavača iz SO PDS Velebita i SO HPD Željezničara te pod pokroviteljstvom Hrvatskog speleološkog saveza. Cilj seminara bio je upoznavanje i popularizacija tehnika digitalnog topografskog snimanja speleoloških objekata (korištenje digitalnih crtaćih uređaja i DistoX-a) među širom speleološkom javnosti.

Seminar se sastojao od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio se održao u subotu u gradskoj vijećnici, a obuhvaćao je predavanja o digitalnom topografskom snimanju i usporedbi s klasičnim tehnikama, predstavljanju i korištenju uređaja (DistoX, dlanovnici, tableti i sl.), osnovama korištenja računalnih programa (PocketTopo, TopoDroid, Therion, cSurvey) te o obradi podataka dobivenih digitalnim snimanjem. Praktični dio uključivao je kalibraciju DistoX lasera ispred Šparožne pećine pokraj Kastva te izvježbavanje u tehnikama digitalnog crtanja u samoj špilji. Sudionici su naučili kalibrirati i pravilno koristiti DistoX, a ovisno o preferencijama radili su ili na dlanovnicima ili na tabletima i pametnim mobitelima.

Predavači su bili: Lovel Kukuljan (SU Estavela), Dino Grozić (SU Estavela), Stipe Maleš (SO HPD Željezničar) i Darko Španja (SO PDS Velebit).

Na seminaru je ukupno sudjelovalo 24 sudionika: Stiven Knaus (SU Estavela), Zrinka Mesić (Veleučilište u Karlovcu / SOŽ / Breganja), Neven Bočić (SK Ursus spelaeus), Marina Grandić (SO PDS Velebit), Alfredo Žufić (SU Pula), Julija Capjak (SK Ozren Lukić), Kristijan Racan  (SD Istra), Mladen Jekić (SD Istra), Nikolina Kuharić (DIK Freatik), Antonio Ciceran (SK HAD), Aleksander Fabriš (SK HAD), Natalija Sudar (SK Ozren Lukić), Tea Selaković (SO PDS Velebit), Lena Penezić (SU Pula), Tatjana Vujnović (SO PDS Velebit), Ana Kamenski (SK Ozren Lukić), Ela Kovač (SO PDS Velebit), Darko Jeras  (SO PDS Velebit), Dolores Hribar  (SK Ursus spelaeus, SD Karlovac), Ana Lipovac (SO PDS Velebit), Sanda Škrbina (SO PDS Velebit), Marko Rakovac (SO PDS Velebit), Lucija Mihaljević (SO PDS Velebit) i Hrvoje Cvitanović (SK Ursus spelaeus).

Organizatori se zahvaljuju gradu Kastvu na ustupljenoj vijećnici.

Tekst: Lovel Kukuljan. Fotografije: Hrvoje Cvitanović, Lovel Kukuljan