Čišćenje u Pazinskoj jami 2019. – SD “Istra” i Građanska inicijativa “Naš potok”

Početkom veljače 2019. godine vijest o ekološkom incidentu na rječici Pazinčici te pojavi enormnih padalina zbog kojih je nastalo jezero ispred ponorne zone Pazinske jame objavili su svi mediji u Hrvatskoj.  Tada se ponovio ekološki incident na odlagalištu otpada Lakota u Pazinu. Zbog nedovršene izgradnje korita za privremeno usmjeravanje bujičnog vodotoka Drazej (nakon prošlogodišnjeg incidenta sa sličnim posljedicama), uslijed obilnih kiša snažna bujica je uz bijeli kameni mulj u smjeru Pazinčice i ponorne zone odnijela velike količine geotekstila, plastične folije te komunalnog otpada koji se godinama deponirao u nižim slojevima odlagališta.  Dobar dio tog otpada završio je u podzemlju.

Na taj način ponovno je ugrožen lokalitet ekološke mreže Natura 2000 HR2001386 Pazinski potokZaštićeni krajobraz Pazinski ponor koji obuhvaća dio kanjona Pazinskog potoka (Potok, Pazinčica) u duljini od 300 m i sami Pazinski ponor. Osim toga ugrožen je i podzemni krški vodonosnik u još nepoznatom i neistraženom podzemlju.

Bujica Drazej protječe uz odlagalište Lakota. Erozijom ispran i odnešen dio odlagališta otkrio je nekadašnje taložine različitog otpada koji se tamo odlagao godinama. Izvor: https://www.facebook.com/GradjanskaInicijativaNasPotok/
Bijeli mulj nastao je od kamene prašine od prerade kamena koja se odlagala na odlagalištu Lakota. Posljedice na lokalitet Natura 2000 su katastrofalne s obzirom da se štiti vodeno stanište. Izvor: https://www.facebook.com/GradjanskaInicijativaNasPotok/
Pogled s mosta Vršić u kanjon ispred ulaza Pazinske jame. Vodom pluta velika količina granja, debala i otpada (03. 2. 2019). Foto: M. Jekić.
Detalj korita ispred ulaza u ponor s naslagama granja, otpada i mulja (17. 2. 2019.). Foto: M.Jekić.
Naslage smeća i mulja u Pazinskoj jami nakon snižavanja razine vode (17. 2. 2019). Foto: M. Jekić.
Granje, balvani, mulj i otpad na sprudu Martelova jezera (17. 2.2019.) . Foto: M. Jekić.
Balvani s raznim otpadom na Martelovu jezeru (17. 2.2019.) . Foto: M. Jekić.

Nakon nastupanja povoljnih hidroloških uvjeta u organizaciji Speleološkog društva “Istra” te uz pomoć volontera iz Građanske inicijative “Naš potok“ 30. veljače 2019. pristupilo se saniranju posljedica i čišćenju podzemlja Pazinske jame.  Cilj ove zajedničke akcije bio je očistiti podzemlje prvenstveno od plastičnog otpada. Mala, ali probrana ekipa uputila se u podzemlje i tom je prilikom napunila 20-tak vreća s plastičnim otpadom koji je plutao jezerom ili je bio nasukan na sprudovima.

Zbog velike količine i složenosti zahvata nije se pristupilo vađenju drvenih trupaca iz podzemlja Pazinske jame. To će biti predmetom nekih budućih projekata koji zahtjevaju uporabu mehanizacije za izvlačenje, ljudstvo i mnogo rada koji bi naravno trebao biti financiran iz drugih izvora.

Silazak u Pazinsku jamu.
Skupljanje otpada na ubalama podzemnog toka i jezera.
Skupljanje otpada iz čamca na Martelovom jezeru.
Iskrcavanje otpada iz čamca.
Mlade i snage tijekom čišćenja :).
Priprema vreća s otpadom za transport prema izlazu ponora.
Transport vreća s otpadom kroz kanal Pazinskog ponora.
Nakon što je otpad izvađen iz jame treba ga iznijeti kroz kanjon i strmu padinu do površine.

Nekontrolirano gomilanje trupaca i granja koje svaka jača bujica transportira u podzemlje u budućnosti bi moglo biti potencijalno veliki problem. Tijekom vremena uslijed saturacije vodom drvo oteža, tone i biva usisano u sifon.  Recentnijim speleoronilačkim istraživanjima 2014. i 2018. godine uočeni su pojedinačno zaglavljeni balvani unutar sifona koji spaja Martelovo jezero i Mitrovo jezero. To je jedini pronađeni vodeni prolaz dalje, dok su dva manja otvora kroz koje je nekada otjecala voda danas potpuno začepljena trupcima i sedimentom koji zapunjava manje rupe i otežava protok. Sve to može utjecati na učestalije pojave poplava i probleme u dolini Potoka.

Speleološko društvo “Istra” zajedno sa Stručnim povjerenstvom za zaštitu krša Hrvatskog speleološkog saveza nastaviti će s kontinuiranim monitoringom Pazinske jame. Razmišlja se i o inicijativi da se pokrene učinkovitija zaštita ovog lokaliteta. Naime, od 22. 11. do 24. 11. 2019. godine u Pazinu će se održati Skup speleologa Hrvatske. Tim se povodom planira organizirati Okrugli stol na temu zagađenja i učinkovite zaštite Pazinske jame na koji će biti pozvani predstavnici Grada Pazin, Javne ustanove Natura Histrica, Ministarstva zaštite prirode i okoliša Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i druge institucije povezanih na zaštitu prirode, te udruge i građanske inicijative. Nadamo se pozitivnoj atmosferi, ozbiljnom razgovoru, prepoznavanju problema, prijedlozima rješenja i rješavanja problema svih aktera jer Pazinska jama, kao svjetski fenomen, to zaslužuje.

Tekst: Mladen Jekić, Speleološko društvo “Istra” – Pazin (02. 4. 2019. godine)

Fotografije: Mladen Jekić i Građanska inicijativa “Naš potok”