Stručno povjerenstvo za zaštitu krša i speleoloških objekata

Pročelnica: Lena Penezić

Članovi: Lejla Ajanović, Andrea Deklić, dr. sc. Nenad Buzjak

Plan rada za dvogodišnje razdoblje:

  • promocija zaštite prirode, geobaštine i speleoloških objekata,
  • screening i monitoring određenih geolokaliteta – poticanje i pomoć udrugama članicama za planiranje, istraživanje i praćenje stanja speleoloških objekata u suradnji s nadležnim JU,
  • poticanje udruga članica na međusobnu suradnju u edukaciji i promociji zaštite prirode te na rad u osnovnim i srednjim školama,
  • izrada plana i programa školovanja s naglaskom na teme o zaštiti prirode (za sve razine edukacije u udrugama i javnosti),
  • uključivanje u rješavanje problematike ilegalnog odlaganja otpada u kršu i speleološke objekte.

Pravilnik o radu povjerenstva