Stručno povjerenstvo za školovanje

Pročelnik: dr. sc. Neven Bočić

Članovi: Krešimir Motočić, Željko Baćurin, Paride Pernić

Plan rada za dvogodišnje razdoblje:

  • izrada novog Pravilnika o speleološkim kategorijama te aktivnosti koje proizlaze iz istog,
  • izrada novog Pravilnika školovanja te plana i programa školovanja,
  • provođenje speleoloških ispita za više razine (sve osim speleološki pripravnik),
  • provođenje izobrazbe za kandidate za instruktore speleologije,
  • (su)organiziranje stručnih seminara (po potrebi).

 

Dokumenti: