Publikacije

PRIRUČNICI

Neven Bočić: Topografsko snimanje speleoloških objekata. Speleološko društvo Karlovac, 2013.

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI

  • Skup speleologa Hrvatske, Pazin, 2019. – Zbornik sažetaka
  • Međunarodni znanstveno-stručni skup Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima, Perušić, 2017. – Zbornik sažetaka
  • Skup speleologa Hrvatske, Karlovac, 2016. – Zbornik sažetaka
  • Dani speleologiju u Karlovcu, 2016. – Katalog događanja
  • Skup speleologa Hrvatske, Buje, 2013. – Zbornik sažetaka
  • Znanstveno-stručni skup Posebne vrijednosti dubokog krša, Krasno, 2012. – Zbornik sažetaka
  • Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 2011. – Zbornik sažetaka
  • Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune, Ogulin, 2010. – Zbornik sažetaka
  • Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune, Ogulin, 2010. – Zbornik radova
  • Stručni seminar o izradi  i vrednovanju speleološkog nacrta, Samobor, 2009. – Zbornik radova