Speleološki klub Samobor

Sjedište: Perkovčeva 59, 10430 Samobor

Web: www.speleo-klub-samobor.hr

Facebook: stranica, grupa

Speleološki klub Samobor je osnovan 1. srpnja 2000. godine u Koretićima na Žumberku. Članovi se bave znanstvenim i stručnim speleološkim istraživanjima, foto i video snimanjima, jednom godišnje održavaju speleološke škole (ožujak-svibanj) i radionice za građanstvo i školsku mladež. Do 2017. godine je organizirano 14 speleoloških ekspedicija na Velebitu, Risnjaku, Vrdovu, u Gorskom kotaru, na Žumberku, u okolici Perušića (Lika), na otocima Cresu i Lošinju i u Škotskoj. Sudjelovali smo na nizu ekspedicija u organizaciji speleoloških udruga iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Ukrajine. Održali smo 14 speleoloških škola koje je polazilo više od stotinu polaznika.

Naši su članovi u suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode i zaštićenim područjima, poput JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Nacionalnog parka Risnjak i Pećinskog parka Grabovača radili i još uvijek rade na projektima speleoloških istraživanja i izrade speleoloških baza podataka te monitoringa u cilju zaštite prirode. Klub je suradnik u Katastru speleoloških objekata Republike Hrvatske kojeg vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i u koji predaje podatke o svojim speleološkim istraživanjima.

Klub je dosad bio organizator Znanstveno-stručnog skupa istraživača krša Žumberačke gore (Bregana, 2005.) i suorganizator niza stručnih skupova posvećenih izradi speleoloških nacrta (Samobor, 2009.), zaštiti špilja i podzemne faune (Ogulin, 2010.), speleološkim bazama podataka (Perušić, 2011.), posebnim vrijednostima dubokog krša (Krasno, 2012.) te georaznolikosti, geobaštini i geoturizmu u krškim područjima (Perušić, 2017.).

U spilji Provali, Žumberak. Foto Krešimir Motočić, rasvjeta Darko Henc, Tomislav Guščić i Dora Šimić, model Gordana Guščić.