Stručna povjerenstva

Stručna povjerenstva Hrvatskog speleološkog saveza se osnivaju radi obavljanja znanstvenih, stručnih, tehničkih, ispitnih, administrativnih i drugih poslova od interesa za Savez. Imenuje ih, nadzire i koordinira Izvršni odbor. Stalna Povjerenstva imenuju se na dvije godine, a povremena do izvršenja zadatka.

Na svojoj 72. sjednici održanoj u Kastvu 12. listopada 2017. Izvršni odbor je osnovao četiri stalna stručna povjerenstva: