Kontakt

Hrvatski speleološki savez / Croatian Speleological Federation

Adresa/Address: Nova Kršlja 47, 47245 Rakovica, Hrvatska/Croatia

e-mail: speleo.hr@gmail.com

OIB: 44240290524

IBAN: HR8424840081135213796 (RBA)

Predsjednik/President: Neven Šuica

Dopredsjednik/Vice President: Dinko Stopić

Tajnik/Secretary: Nikolina Kuharić

Blagajnik/Treasurer: Mladen Jekić

Izvršni odbor/Executive Board: Neven Šuica, Dinko Stopić, Nikolina Kuharić, Paride Pernić, Hrvoje Cvitanović

Nadzorni odbor/Supervisory Board: Goran Mandić, Antonio Ciceran, Slaven Vuković

Facebook stranica (za pregledavanje nije potreban Facebook korisnički račun)

Facebook grupa

Hrvatski speleološki savez je član Međunarodne speleološke unije (UIS) i Europske speleološke federacije (FSE). / The Croatian Speleological Federation is a member of the International Union of Speleology Association (UIS) and the European Speleological Federation (FSE).

Delegat Hrvatske u UIS-u/UIS delegate: dr. sc. Neven Bočić

Zamjenica/UIS vicedelagate: Slaven Vuković

Delegat Hrvatske u FSE-u/FSE delegate: Neven Šuica, dipl. ing.

Zamjenik/FSE vicedelagate: Nikolina Kuharić