Speleološki klub Ursus spelaeus

Sjedište:  Jakšići 30, PP102, 47000 Karlovac

Web: – / –

Facebook: stranica

Speleološki klub “Ursus spelaeus” (špiljski medvjed) osnovan je 05. 7. 2002. godine u Karlovcu. Osnivači kluba bili su speleolozi, geolozi i arheolozi iz Karlovca i Zagreba. Glavni cilj osnivanja bio je pokretanje speleološke djelatnosti usmjerene na znanstveni rad tj. naglašenije bavljenje arheološkim, biološkim, geološkim i drugim znanstvenim aspektima speleologije.

U dosadašnjem radu Kluba obavljana su istraživanja speleoloških objekata na teritoriju cijele Hrvatske, ali i u inozemstvu. Do sada smo imali više od 400 izlazaka na teren u kojima smo istražili 100-tinjak novih speleoloških objekata. Osim istraživanja špilja i jama bavili smo se i arheološkim i biospeleološkim istraživanjima. U inozemstvu smo istraživali ili posjećivali objekte u Sloveniji, Italiji, Ukrajini, Meksiku, Madagaskaru.

Od 2003. godine Klub izdaje stručni speleološki časopis Subterranea Croatica koji je do sada izašao u 22 broja i čijom razmjenom smo u klubsku biblioteku prikupili više od 3000 primjeraka stručne speleološke literature.

Svake godine sudjelujemo na speleološkim skupovima u Hrvatskoj i Italiji gdje smo do sada prezentirali naš rad putem filmova i postera.

EKSPEDICIJE I SPELEOLOŠKI KAMPOVI

U 15 godina postojanja članovi Kluba bili su organizatori ili suorganizatori sljedećih kampova i ekspedicija: Paleži 2004, Podillja-Ukrajina 2005, Srednji Velebit 2006, Chatir-dag – Krim, Ukrajina 2007, Korana 2008, Ozerna – Ukrajina 2009, SpeleoKor 2010,  Klementa 2011, Vršeljci 2012, Srednji Velebit 2013, Srednji Velebit 2014, Srednji Velebit 2015 i Japage 2016.

Kao gosti smo sudjelovali na kampovima i ekspedicijama: Rakovica 2002, Japage 2002, Rakovica 2003, Rakovica 2004, Rakovica 2005, Šverda 2005, Šverda 2006, Zrmanja 2006, Karabi – Krim, Ukrajina 2006, Črnelsko brezno 2007, Golubić 2009, Šverda 2017 i Vrdi-Mostar 2017.

Godine 2002. smo sudjelovali u istraživanju pete etaže špilje Lokvarke, istraživali smo u Ponoru u Podastrani (duljina 648 m), a najveće otkriće Kluba je Flanjkova špilja kod Slunja, duljine 1484 m. Od 2011. godine sudjelujemo u istraživanju špilje Atile na Vršeljcima (srednji Velebit) koja je istražena do duljine od 2252 m.

Špilja u Laslavićima. Foto Hrvoje Cvitanović.

BIOSPELEOLOGIJA

Od samog osnivanja imamo odličnu suradnju s Hrvatskim biospeleološkim društvom (HBSD). S HBSD-om smo istraživali podzemnu faunu od Papuka u Slavoniji do Prevlake na jugu Hrvatske. U tim istraživanjima pronađeno je na desetke novih vrsta špiljske faune za Hrvatsku, a nedavno je i opisana nova vrsta špiljskog kornjaša Pselafida Machaerites nehaji koju je u blizini Senja pronašao naš član.

Špilja u kamenolomu Tounj. Foto Hrvoje Cvitanović.

ARHEOLOGIJA

Klub ima vrlo dobru suradnju s Konzervatorskim odjelom Karlovačke županije i Gradskim muzejom Karlovac s kojima obavlja arheološka rekognosciranja i istraživanja arheoloških nalaza u speleološkim objektima. Tako smo do sada pronašli vrlo vrijedne nalaze koji su pohranjeni u tim ustanovama. Valja spomenuti samo neke: pronalazak antičke nekropole u špilji Lipa na Protulipi kod sela Lipa; iskapanja u Špilji u kanjonu Jadove kod Lovinca gdje je pronađena Japodska nekropola; pronalazak metalne strelice iz srednjeg vijeka u Baračevoj špilji. Projektom “Obrambene špilje Karlovačke županije” započeli smo sustavno istraživanje špilja s bedemima i zidovima koji datiraju iz turskih osvajanja ovih krajeva. U 2013. godini u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilištem iz Wyominga (SAD), Klub pokreće terensku arheološku školu u Baraćevim špiljama. Škola se održava svake dvije godine, a članovi Kluba sudjeluju kao predavači i mentori studentima iz Amerike.

Napisao Hrvoje Cvitanović