O Savezu

Hrvatski speleološki savez (HSS) / Croatian Speleological Federation (CSF) je osnovan u Zagrebu 2. travnja 1954. godine pod nazivom Speleološko društvo Hrvatske. Od 20. listopada 1990. godine djeluje pod nazivom Hrvatsko speleološko društvo. Od 21. veljače 1998. naziva se Hrvatski speleološki savez.
Savez njeguje tradiciju Odbora za uređenje Baraćevih špilja utemeljenog 20. veljače 1892. godine i Odbora za istraživanje špilja Geologijskog povjerenstva Kraljevine Hrvatske i Slavonije utemeljenog 31. srpnja 1910. godine.

 

U Savez su udružene speleološke udruge. Savez je osnovan u cilju promicanja, unapređenja i afirmacije speleologije u Republici Hrvatskoj; okupljanja, koordiniranja i unapređenja kvalitete rada  udruga članica, njihovog promicanja i afirmacije; razvoja, poticanja i usmjeravanja stručnih, znanstvenih i primijenjenih istraživanja speleoloških objekata i područja u kojima se javljaju; promicanja i unapređenja tehničke kulture, zaštite prirode i okoliša, održivog korištenja turističkih i ostalih speleoloških objekata; podizanja razine svijesti javnosti o posebnostima, značenju i nužnosti očuvanja speleoloških objekata.

Savez je redovita članica Međunarodne speleološke unije (UIS) i Europske speleološke federacije (FSE).