Stručno povjerenstvo za izdavaštvo i projekte

Pročelnik: Hrvoje Cvitanović

Članovi: Dalibor Reš, Nikolina Kuharić

Plan rada za dvogodišnje razdoblje:

  • priprema i prijava projekata za stručne aktivnosti, manifestacije i znanstveno-stručne publikacije,
  • priprema i prijava projekata na natječaje (županije, Speleoteka i drugi projekti od interesa Saveza),
  • priprema i izdavanje stručnih publikacija (ovisno o prikupljenim sredstvima i interesu autora): geomorfologija, mikroklimatologija, sniježnice i ledenice Hrvatske, speleoarheologija, špiljski sedimenti.