Priručnik za speleovodiče za speleoturizam

U izdanju Speleološkog društva “Istra” iz Pazina, a u suradnji sa Zagrebačkim speleološkim savezom (kao naručiteljem i koordinatorom) te Stručnim povjerenstvom za školovanje Hrvatskog speleološkog saveza, izdan je Priručnik za speleovodiče za speleoturizam. Priručnik je financiran u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF), u sklopu projekta “Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodom baštinom i krškim područjem” (nositelji: “Park prirode Velebit” i partnera na projektu: Zagrebačkog speleološkog saveza, Zadarske županije i Javne ustanove “Natura Jadera”), sukladno ugovoru o nabavi “Program i sustav certificiranja speleovodiča za speleoturizam”.

Glavni urednik Priučnika je Mladen Jekić, a poglavlja su, uz njega, na 111 stranica napisali Nenad Buzjak, Neven Bočić, Petra Kovač Konrad i Neven Šuica.

Nakon Predgovora, u kojem su objašnjeni razlozi i potreba za izdavanjem priručnika ovog tipa, kroz šest poglavlja opisani su pravni okviri obavljanja speleoturističke djelatnosti, znanstvene osnove speleologije, osnove speleoloških tehnika, upravljanje rizicima u speleološkim objektima, metode i tehnike interpretacije i komunikacije s posjetiteljima te prva pomoć i intervencije spašavanja.

Poglavlja se dijelom baziraju na odabranim i za ovu svrhu prilagođenim poglavljima knjige Speleologija (2. izdanje, Rnjak, G. (ur), SDV, HGSS, KSHPS, Zagreb, 2019) i stranoj literaturi vezanoj za speleoturizam, a dijelom je riječ o namjenskim pisanim tekstovima za ovaj priručnik.

Iako prostora za napredak uvijek ima (pa je u planu i novo izdanje), ovaj priručnik ispunjava svoju svrhu te je neizostavan edukacijski predložak za speleovodiče i ubuduće.
Neven Šuica