Speleološki kamp “Šverda 2018.”

Speleološka udruga “Estavela” organizirala je 11. po redu kamp na Šverdi, nepristupačnom i šumovitom krškom području u Gorskom kotaru nedaleko slovenskog Snežnika. Kamp je ponovo okupio speleologe iz brojnih speleoloških organizacija: SU Estavela, SO PDS Velebit, HBSD-a, udruge Breganja, SK Ozren Lukić, SO HPD Željezničar, SD Karlovac, Osmice i DDISKF-a. Kroz kamp je prošlo čak 44 sudionika od čega 31 članova speleoloških organizacija.

Sudionici kampa.

Istraženo je sveukupno 15 speleoloških objekata na području Kačja, Praprotne drage, Jarmovca i Bukove gore. Najznačajniji među njima je “Bermudski trokut” na području Kačja, kompleksan sustav od minimalno 3 jama/vrtača s dubinom od oko 100 m i velikim količinama leda na dnu, no nažalost bez perspektiva za nastavak istraživanja. U neposrednoj blizini tri dana se provelo u širenju “Dionizovog daha”, puhalice u stijeni koja nastavlja vertikalom, zatim spletom dvorana, a na kraju suženjem ispod kojeg se nalazi još neistražena vertikala od 30 – 40 m. U dvorani ispod vrtače pronađeni su vrlo zanimljivi paleontološki nalazi. Predzadnji dan kampa ponovljena je Ledena jama na Lepušju. Jama je prvi put istražena 2011., no urušavajući led onemogućio je njeno potpuno istraživanje. Ovoga puta istraživanja su nastavljena, ali još nisu završena. Zanimljivo je bilo primjetiti da se na dnu ulazne vertikale stari fiks nalazi više od 4 m iznad trenutne razine leda. Ostali objekti nešto manjih dimenzija bili su odlična prilika mlađim speleološkim pripravnicima da vježbaju tehnike opremanja i crtanja. Rekognosciralo se na Kačju i Blatnoj dragi te je na popis neistraženih objekata na Šverdi dodano još 6. Za 13 starih objekata prikupljena je fotodokumentacija te su zabijene pločice na ulaze.

Dionizov dah, ulaz. Foto L. Kukuljan.
Dionizov dah, ulaz. Foto L. Kukuljan.

Pored speleoloških, vrijedni su i biospeleološki rezultati. Pronađena su dva nova staništa kornjaša tankovratića (Leptodirus hochenwarti). Tankovratić je do sada bio zabilježen samo na jednom lokalitetu na području Šverde. Pored toga pronađeno je nekoliko vrsta špiljskih skokuna, kukaca, striga, jednakonožnog raka, grinja, lažištipavca, dvojenoga i pauka koji su i ranije zabilježeni na području.

Kornjaša tankovratić (Leptodirus hochenwarti), špilja Lidarka. Foto A. Ćukušić.

Kao i prijašnjih godina, nova istraživanja dala su odgovore na neka pitanja, ali još više ih je otvoreno. Šest godina nakon što se doseglo dno u Jami na Kačju na -264 m, krški mini-plato Kačje ponovo postaje meta intenzivnih speleoloških istraživanja. Vjerujemo da će nastavak istraživanja pokazati da ova jama nije iznimka te da ćemo ponovo imati priliku susresti se s dubokim podzemljem Šverde.

Tekst: L. Kukuljan

Fotografije: L. Kukuljan, A. Ćukušić, P. Kutleša, A. Kirin, N. Kuharić, T. Kurečić

Bermudski trokut. Foto L. Kukuljan
Rekognosciranje i zabijanje pločica. Foto P. Kutleša.
Jama u potrazi. Foto A. Kirin
Lidar 9. Foto N. Kuharić.
Pod korenovom krošnjom, Kačje. Foto A. Ćukušić.
Penj u Kotrljajućoj jami na Kačju. Foto T. Kurečić
Ulazna vertikala Ledene jame na Lepušju. Foto L. Kukuljan.
Dvorana s ledom u Ledenoj jami na Lepušju. Foto L. Kukuljan.