Okrugli stol o Pazinskoj jami

Paralelno s manifestacijom Skupa speleologa Hrvatske u Pazinu, u Velikoj vijećnici Grada Pazina 22. 11. 2019. održan je Okrugli stol o Pazinskoj jami koji je organiziran zbog niza ekoloških incidenata u dolini Pazinskog potoka i Pazinskoj jami i želje da speleolozi pomognu u rješavanju ovog teškog problema. Održavanje okruglog stola inicirali su i organizirali Speleološko društvo “Istra” – Pazin i Hrvatski speleološki savez. Bio je to zatvoreni sastanak stručnjaka, znanstvenika i dionika lokalne zajednice, udruga, nadležnih ustanova i znanstvenih institucija s glavnim ciljem osnaživanja povezanosti svih relevantnih dionika u svrhu uspostave učinkovitog praćenja stanja, zaštite i održivog upravljanja zaštićenim područjem Značajnog krajobraza “Pazinski ponor”. Na naše zadovoljstvo odaziv pozvanih je bio odličan.

U uvodnom dijelu, radi pripreme rasprave, Mladen Jekić (SDI Istra – Pazin) je prezentirao povijest ekoloških incidenata i ekološki monitoring Pazinskog ponora od 2008. do 2019. godine. Dr. sc. Nenad Buzjak (Hrvatski speleološki savez) je prezentirao viziju učinkovite zaštite Pazinskog ponora po principima cjelovite zaštite porječja Pazinskog potoka. Uslijedila je rasprava u kojoj je svaki sudionik iznio svoja dosadašnja iskustva, poteškoće i probleme s kojima se susretao u radu na problematici zaštite i gospodarenja predmetnim područjem.

Na Okruglom stolu učestvovali su stručnjaci iz sljedećih institucija, organizacija i udruga:

 • Grad Pazin,
 • JU Natura Histrica,
 • Hrvatske vode,
 • Građevinski fakultet Rijeka,
 • Hrvatske šume – uprava Pazin,
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
 • Quadruvium d.o.o.,
 • Speleološko društvo Istra,
 • Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek i Fizički odsjek,
 • Hrvatski speleološki savez,
 • Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Okrugli stol je održan u konstruktivnom duhu uz opću konstataciju o potrebi zajedničkog daljnjeg djelovanja. Za rješavanje nagomilanih problema fundamentalno je sastavljanje jednog operativnog radnog tima koji bi bio koordiniran i predvođen od strane Grada Pazina, te koji bi započeo sa konkretnim definiranjem potreba za učinkovitu sanaciju posljedica, izvlačenje otpada i drvne građe iz kanjona i Pazinske jame, te uspostave redovitog sustava prevencije i zaštite te kontinuiranog nadzora kritičnog područja.

Kao speleološka zajednica vjerujemo da je cilj ostvaren. Prema riječima samih sudionika ovo je bio prvi događaj ove tematike na kojem se, za istim stolom, okupilo toliko zainteresiranih stručnjaka koji mogu pridonijeti rješavanju problema. Okrugli stol je dao veliki doprinos osvješćivanju dionika o potrebi daljnjeg zajedničkog djelovanja, pa vjerujemo da će u skorijoj budućnosti postati svijetli primjer kako pristupiti rješavanju sličnih problema u drugim dijelovima Hrvatske.

Tekst: Nenad Buzjak i Mladen Jekić
Fotografije: Suzana Buzjak