Tragovi neandertalaca u Gornjoj Baraćevoj špilji

Istraživanje tijekom provođenja zahvata uređenja ulaznog dijela Gornje Baraćeve špilje tijekom 2021. godine ishodilo je neočekivanim rezultatima. Tijekom zahvata, speleolog Hrvoje Cvitanović je, u prisustvu arheologinje Jane Frdelje (oboje članovi speleološkog kluba Ursus spelaeus iz Karlovca), pronašao kamenu alatku, tipično musterijensko oruđe neandertalaca. Radi se o strugalu napravljenom na odbojku. Odbojak je artefakt (predmet izrađen ljudskom rukom) koji je odlomljen udaranjem  kamenom  (“čekićem”) po drugoj kamenoj jezgri. Strugalo je napravljeno od rožnjaka, silicijske stijene građene od kvarca koja ima dobra svojstva loma pa su je za izrade alata koristili neandertalci, ali i hominidi koji su im prethodili. Oruđa slična ovome iz Gornje Baraćeve špilje pronađena su u špilji Vinici i Velikoj pećini u Kličevici. Na oba ova nalazišta starost arheološkog konteksta u kojem su oruđa pronađena određena je radiometrijskim datiranjem (14C AMS i U-Th) i ona nedvojbeno ukazuje na musterijensku starost. Zbog sličnosti morfologije i načina izrade artefakta iz Baraćeve špilje s onima iz Vinice i Velike pećine u Kličevici s velikom vjerojatnošću se može utvrditi da se radi o neandertalskom oruđu. Alatka je nađena uz prvu falangu i zub špiljskog medvjeda i predstavlja zasad jedini nalaz iz razdoblja musterijena u Gornjoj Baraćevoj špilji.

Lokacija na kojoj je pronađeno strugalo. Foto Hrvoje Cvitanović.

Vanjski suradnik JU Baraćeve špilje speleolog Hrvoje Cvitanović opisao je otkriće: “Prilikom uređenja ulaznog dijela Gornje Baraćeve špilje, odnosno prilikom postavljanja zaštitne ograde oko postojeće sonde s izloženim artefaktima, pronašao sam kamenu alatku koja mi je na prvu djelovala vrlo zanimljivo, prvenstveno jer se artefakt nalazio pored falange i zuba špiljskog medvjeda, a drugo što do tada takvu obradu rožnjaka nisam nikada vidio uživo osim u stručnoj literaturi. Riječ je o slučajnom nalazu, jer da smo odlučili stupove postaviti svega nekoliko centimetara dalje, ova alatka bi ostala zakopana u sedimentu. Osjećao sam iznimno zadovoljstvo jer govorimo o rijetkom pronalasku koji predstavlja potencijal za daljnja istraživanja čiji ishodi poprimaju ne samo nacionalni, već i međunarodni značaj.“.

Strugalo pronađeno u Gornjoj Baraćevoj špilji. Foto Dinko Neskusil.

Dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof. Odsjek za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ovaj nalaz navodi sljedeće: “Ovo je jako zanimljivo strugalo na vrlo kvalitetnom materijalu, od vrlo kvalitetne sirovine. Po uobičajenoj tipologiji Francoisa Bordesa, možemo reći da je to bilo kutno strugalo. Takva oruđa tipična su za srednji paleolitik, odnosno za musterijen koji se u Europi uvijek veže za neandertalce. Koji put mogu doći i u mlađem razdoblju pa je teško na osnovi jednog artefakta 100% zaključiti o čemu se radi. Međutim ovo je tipično strugalo kakvo imamo u musterijenu i s obzirom na informacije koje sam dobio od sudionika iskopavanja, vrlo je vjerojatno da se veže za neandertalca. To bi značilo da imamo još jedan, novi srednjepaleolitički lokalitet u Hrvatskoj, gdje su barem kratko svratili neandertalci. To treba shvatiti kao poticaj za daljnja istraživanja jer dokazuje prisutnost čovjeka i to u razdoblju koje je vrlo atraktivno, ne samo za nacionalnu nego i za međunarodnu znanost.”.

Tekst: JU Baraćeve špilje
Fotografije: Hrvoje Cvitanović, Dinko Neskusil

Foto Dinko Neskusil.