Odluka o članarini za 2017. godinu

Temeljem čl. 37 Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog speleološkog saveza je na svojoj 72. sjednici održanoj u Kastvu 12. 10. 2017. donio

ODLUKU O IZNOSU ČLANARINE U HRVATSKOM SPELEOLOŠKOM SAVEZU

ZA 2017. GODINU

Članarina udruga članica u Hrvatskom speleološkom savezu za 2017. godinu iznosi 600,00 kn.

Članarina se uplaćuje na račun Hrvatskog speleološkog saveza, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, IBAN HR2823600001101544961, s opisom plaćanja “članarina IME UDRUGE za 2017. godinu”. Ime udruge se može upisati i kao kratica.

Članarina za 2017. godinu se mora uplatiti do 31. 12. 2017. godine. U slučaju neizvršavanja obaveze plaćanja članarine protiv udruge članice će se pokrenuti stegovni postupak u skladu s čl. 18 Statuta.

Ova Odluka stupa na snagu 12. 10. 2017. godine.

Predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza

dr. sc. Nenad Buzjak