Foto natječaj Skupa speleologa Hrvatske 2019.

Poštovani kolegice i kolege speleolozi,

pozivamo Vas na sudjelovanje na natječaju speleološke fotografije u sklopu Skupa speleologa Hrvatske 2019. u Pazinu!

Propozicije natječaja

Teme foto natječaja su:

1.   Speleomoment
2.   Ljepota podzemlja
3.   Zaštita špilja i jama.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje se profesionalno ili amaterski bave fotografijom, bez obzira na spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Prava sudjelovanja izuzeti su članovi stručnog žirija natječaja.

Svaki natjecatelj može poslati do 3 pojedinačne fotografije.

Fotografije moraju biti snimljene u Hrvatskoj. Iznimno je moguće prijaviti fotografije snimljene u inozemstvu, ukoliko je autor član speleološke udruge registrirane u Hrvatskoj.

Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji. U izbor ulaze i digitalno ili na bilo koji drugi način manipulirane fotografije što je potrebno posebno istaknuti u prijavi. Kad se radi o montaži, autor mora koristiti isključivo vlastite elemente.

Fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili vodenog žiga autora.

Fotografije pojedinačno moraju imati min. 3000 piksela po duljoj stranici i min. 2000 piksela po kraćoj.

Pojedina fotografija treba biti u formatu .jpg (.jpeg) i ne smije biti veća od 20 MB.

Fotografije je potrebno preimenovati. Kao novi naziv svaki fotograf odabire vlastitu jedinstvenu 6-ero znamenkastu numeričku oznaku (npr. 123456).
Fotografije se imenuju po načelu:
– xxxxxx_01.jpg (123456_01.jpg)
– xxxxxx_02.jpg (123456_02.jpg)
– xxxxxx_03.jpg (123456_03.jpg)

Fotografije se primaju isključivo na e-mail speleofoto.pazin@gmail.com sa subjektom Foto natjecaj do petka, 1. studenog 2019. u 24.00 h.
Svaki e-mail, na navedenu e-mail adresu, mora sadržavati po jednu fotografiju.

U svakom e-mailu potrebno je navesti sljedeće podatke:
– ime i prezime autora i njegova jedinstvena numerička oznaka,
– speleološka udruga koje je autor član,
– naziv fotografije iz priloga,
– naziv speleološkog objekta i područje na kojem se nalazi,
– godina snimanja fotografije,
– ako se radi o digitalno manipuliranoj fotografiji potrebno je isto naglasiti .

Nakon primitka e-mailova s fotografijama, organizator šalje natjecatelju obavijest o valjanosti poslanog.

Fotografije će biti proslijeđene Stručnom žiriju, bez imena i podataka o autoru.

Stručni žiri u sastavu Dinko Stopić, Alen Hlaj i Krešimir Motočić izabrat će najbolju fotografiju po vlastitom izboru, te napraviti selekciju od najboljih fotografija koje će biti izložene na Skupu od 22. do 24. 11. 2019.

Među izloženim fotografijama izabranih od strane Žirija  birat će se i najbolja  fotografija po izboru publike (sudionika Skupa). Svaki sudionik Skupa će po prijavi za sudjelovanje na Skupu dobiti jedan glasački listić koji će ubaciti u za to predviđenu glasačku kutiju.

Najbolja fotografija po izboru Žirija te najbolja fotografija po izboru sudionika Skupa bit će nagrađene od strane organizatora Skupa speleologa Hrvatske – Pazin 2019.

Radovi koji ne zadovoljavaju temu ili propozicije ovog natječaja neće biti selektirani. Stručni žiri ne obrazlaže razloge odbijanja radova.

Izložba postavljena u Pazinu, u slučaju interesa, a u svrhu promocije speleologije, može biti postavljena i u drugim gradovima.

Autori zadržavaju sva autorska prava nad fotografijama. Organizatoru foto natječaja se prepušta pravo objavljivanja radova u tiskanim i elektroničkim medijima isključivo u svrhu promidžbe ovog natječaja i Skupa speleologa uz navođenje imena autora.

Pit Jankonka /2017/ Speleorescue #1. Foto Dinko Stopić